09 październik 2021

19. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 32, 1-7 Jk 5, 13-16 Mk 2, 1-12
Kaz.: Iz 38, 9-20

1. Nabożeństwo w 20. Niedzielę po Trójcy Świętej, 17 października, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzą je ks. Michal Jabłoński i ks. Adam Boniecki, który wygłosi kazanie. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je dr teologii Ewa Jóźwiak.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Informujemy, że od dnia 1 września 2021 r., kancelaria parafii ma nowy adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
5. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
6. W poniedziałek, 11 października, w parafii o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie młodzieżowe, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
7. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 13 października, o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
8. Najbliższe spotkanie medytacyjne odbędzie się w środę, 13 października, o godz. 19.00.
9. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę 16 października o godz. 9.00.
10. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 16 października br., na godz. 10.30 jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w naszym kościele przy
Al. Solidarności 74. Zgromadzeniu przewodniczyć będzie dr Tadeusz Kuśmierowski. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. Organizacja Ogólnego Zgromadzenia Zboru uzależniona jest od rozwoju sytuacji pandemicznej.
11. Komitet Ochrony Zabytków naszego cmentarza wraz z Kolegium Kościelnym serdecznie zaprasza do udziału w akcji porządkowania nagrobków. W kancelarii parafii dostępna jest lista nagrobków, które można sobie wybrać – zaadoptować – i w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie posprzątać. Pan Jan Pospiszył, administrator naszego cmentarza, wskaże miejsce i udostępni niezbędny sprzęt. Niezależnie od tego zamierzamy zorganizować wspólne porządkowanie cmentarza, sprzątanie alejek, zbieranie liści itp. Zapraszamy 23 października o godz. 11.00.
12. Młodzież zaprasza na Nabożeństwo Młodzieży Ewangelickiej, które odbędzie się 17 października o godz.17:00 w parafii ewangelicko-augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2A w Warszawie.
13. Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 18 października (poniedziałek) o godz. 17:30.
Prelekcję nt. „500. rocznicy wystąpienia Marcina Lutra na sejmie w Wormacji" wygłosi pan dr hab. Jerzy Sojka profesor ChAT. Przewidywany jest tez krótki film.
Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej, ul. Kredytowa 4. Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy.
14. Kolegium Kościelne informuje, że w dniu 6 października 2021 r. ks. proboszcz Michał Jabłoński został zawieszony w prawie do wykonywania urzędu w drodze oświadczenia wydanego przez Komisję Dyscyplinarną.
W ocenie Kolegium i ks. Michała Jabłońskiego zarzuty ujawnione dopiero w uzasadnieniu są krzywdzące, fałszywe a ich użycie jest manipulacją faktami. W związku z tym Ksiądz Proboszcz postanowił odwołać się od decyzji w ramach Prawa Wewnętrznego, a nadto Kolegium Kościelne, wspierając Księdza Proboszcza, analizuje możliwe do podjęcia kroki prawne.
15. W niedzielę, 17 października, oprócz niedzielnej kolekty odbędzie się dodatkowa zbiórka pieniędzy na Ośrodek dla Uchodźców w Kętrzynie.
16. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 853 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 10 października 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.