30 październik 2021

22. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 46, 2-8 5 Mż 6, 4-9 Mt 5, 1-12
Kaz.: Ga 5, 1-6

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 3. niedzielę przed końcem roku kościelnego, 7 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz z Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
4. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
5. W poniedziałek, 8 listopada, w parafii o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie młodzieżowe, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
6. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 3 listopada, o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę, 3 listopada, o godz. 19.00.
7. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę 6 listopada o godz. 9.00.
8. Komitet Ochrony Zabytków naszego cmentarza wraz z Kolegium Kościelnym serdecznie zapraszają do udziału w dorocznej kweście na naszym cmentarzu, która odbywa się w dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada. Lista dyżurów dostępna jest w kancelarii parafii.
9. W sobotę, 6 listopada, odbędzie się na terenie naszej parafii Synod Kościoła. Kolegium Kościelne zachęca wolontariuszy do zaangażowania się w pomoc w przygotowaniu tego całodniowego wydarzenia. Lista dyżurów dostępna jest w kancelarii parafii. Prosimy o wpisywanie się i pomoc w dniu obrad.
10. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 437,00 zł. zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 31 października 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.