07 listopad 2021

3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego
Ps. 85, 9-14 Koh 3, 17-22 Łk 17, 20-25 Kazanie: Rz 8, 18-25

WSPOMINAMY dzisiaj zmarłego 7 listopada 1981 r. ks. Jana Niewieczerzała, znakomitego kaznodzieję, oddanego współwyznawcom duszpasterza, organizatora życia religijnego, zaangażowanego ekumenistę.
Ks. biskup Jan Niewieczerzał urodził się 23 kwietnia 1914 r. w Łodzi w wielodzietnej rodzinie potomków braci czeskich. Po ukończeniu studiów na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, wojennej tułaczce i kilkuletniej pracy duszpasterskiej w Czechosłowacji, objął w 1949 r. funkcję proboszcza parafii warszawskiej, którą sprawował do 1979 r.
Z woli Synodu przez 25 lat pełnił funkcję biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Jako wieloletni prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, obdarzony wyjątkowym darem zjednywania ludzi, łagodzenia napięć i konfliktów ks. bp Jan Niewieczerzał odegrał ważną rolę w zbliżeniu i współpracy między Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej oraz propagowaniu idei jedności chrześcijan w kraju i za granicą. Za jego prezesury nastąpiło m.in. zacieśnienie współpracy z Kościołem Ewangelickim  RFN, co spowodowało zaangażowanie chrześcijan na rzecz pojednania między Polską a Niemcami, pokonania traumy wojennej przeszłości i przebaczenia oraz budowania wspólnej przyszłości.
Ks. bp Niewieczerzał był również wykładowcą zagadnień ekumenicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika „Jednota”, który reaktywował po latach przerwy w jego wydawaniu spowodowanej wojną.
W 1943 r. poślubił córkę łódzkiego nauczyciela, Benitę z domu Kaus, z którą miał córkę Ingeborgę i syna Mirosława. Był kochającym, tolerancyjnym ojcem, uczącym dzieci miłości do Boga oraz życzliwości i szacunku dla ludzi bez względu na ich rasę, narodowość czy wyznanie.
Wspominają Go wraz z całym zborem córka, syn, wnuczka, rodzina i przyjaciele.

*

WSPOMINAMY dziś również śp. Stefana Brańskiego, urodzonego w 1914 roku w Warszawie, zmarłego w 1991 r., śp. Annę Brańską z domu Erle, urodzoną w 1913 roku w Warszawie, zmarłą w 2005 roku w wieku 92 lat i śp. Alicję Uss z domu Brańska, córkę Stefana i Anny, urodzoną w 1948 r., a zmarłą tragicznie w 1985 roku w wieku 37 lat. Zmarłych wraz ze Zborem wspominają córki i wnuki.

***

1. Nabożeństwo w Przedostatnią Niedzielę Roku Kościelnego, 14 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo wieczorne, 14 listopada, odbędzie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
2. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
3. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
4. Jak co roku możemy się włączyć w akcję „Prezent pod choinkę”, organizowaną przez luterańskie Centrum Misji i Ewangelizacji. Szczegóły akcji opisane są na stronie internetowej https://cme.org.pl/prezent/. Gotowe paczki (spakowane w pudełkach po butach) i 10 zł na wysyłkę można zostawić w kancelarii parafii do 14 listopada po nabożeństwie, skąd zostaną przewiezione do koordynatora projektu.
5. W poniedziałek, 8 listopada, w ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej o godz. 17.00, odbędzie się zebranie Dinozaurów, członków byłego Związku Młodzieży Ewangelickiej.
6. Również w poniedziałek, 8 listopada, w parafii o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie młodzieżowe, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
7. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 10 listopada, o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
8. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę, 10 listopada, o godz. 19.00.
9. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 27 listopada, o godz. 9.00.
10. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 1165 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 7 listopada 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.