27 listopad 2021

1. Niedziela Adwentu
Ps. 24 Rz 13, 8-12 Mt 21, 1-11
Kaz.: Ps 24

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 2. Niedzielę Adwentu, 5 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Bezpośrednio po nabożeństwie, 5 grudnia, odbędzie się Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Zboru w naszym kościele przy Al. Solidarności 74. Zgromadzeniu przewodniczyć będzie Władysław Scholl. W porządku obrad m. in. wybór Prezesa Kolegium Kościelnego. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. Organizacja Ogólnego Zgromadzenia Zboru uzależniona jest od rozwoju sytuacji pandemicznej.
3. Dziś, w 1. Niedzielę Adwentu, rozpoczynamy dystrybucję świec diakonijnych w ramach ekumenicznej inicjatywy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Koszt świec 5 i 15 zł. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Zachęcamy do wspierania akcji!
4. Z Marzeną Matejką przewodniczącą Diakonii oraz Proboszczem można się kontaktować telefonicznie i mailowo.
5. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
6. W poniedziałek, 29 listopada, w parafii o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie młodzieżowe, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
7. Młodzież zaprasza do wzięcia udziału w świątecznej zbiórce na fundację „Ocalenie”, która wspiera uchodźców. Datki pieniężne można wpłacać przy wyjściu z Kościoła i w zamian poczęstować się pierniczkami, ręcznie robionymi przez młodzież! Piernikowe serce, jest symbolem tego, że chcemy przed zbliżającymi się Świętami wesprzeć tych, którzy muszą uciekać ze swoich domów w poszukiwaniu lepszego życia. Jeśli ktoś nie ma możliwości wpłacenia datku w budynku kościoła, to zachęcamy do wpłat na konto parafialne a w tytule prosimy wpisać: "Młodzież zbiórka 2021”.
8. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 1 grudnia, o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
9. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę, 1 grudnia, o godz. 19.00.
10. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 4 grudnia, o godz. 9.00.
11. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 530 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 28 listopada 2021”.
12. Kolekta z koncertu "Żywioły..." na rzecz Fundacji Habitat for Humanity została zebrana w kwocie 1806,00 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.