11 grudzień 2021

3.    Niedziela Adwentu
Ps. 85, 2-8    Iz 40, 1-11      Łk 1, 67-79
      Kaz.: 1 Kor 4, 1-5

1. Nabożeństwo w 4. Niedzielę Adwentu, 19 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30  i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je dr Ewa Jóźwiak.
2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.
4. W poniedziałek, 13 grudnia, w naszej parafii, o godz. 18.30, odbędzie się spotkanie młodzieżowe, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
5. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 15 grudnia, o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 18 grudnia, o godz. 9.00.
7. W związku z wytycznymi rządu od 15 grudnia 2021 roku jesteśmy zobowiązani do utrzymywania limitu 30% wiernych w kościele podczas nabożeństw i innych zgromadzeń. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych pod warunkiem okazania certyfikatu. W tej szczególnej sytuacji, mimo braku legitymacji prawnej, apelujemy do  wszystkich naszych parafian i gości o akceptację okazywania paszportów covidowych przy wejściu do kościoła.  Na podstawie dotychczasowych rozmów z parafianami możemy zakładać, że większość przychyla się do naszego apelu. Oczywiście, każdy, kto takiej zgody nie wyrazi, będzie miał takie samo prawo do udziału w nabożeństwach i innych przedsięwzięciach, a jednocześnie zostanie spełniony wymóg utrzymania limitu. Chodzi nam o całkowicie dobrowolną reakcję na nasz apel, ponieważ chcemy działać w poszanowaniu poglądów wszystkich zainteresowanych osób, a jednocześnie zapewnić jak największej liczbie wiernych możliwość bezpiecznego udziału w naszych nabożeństwach.
8. W sobotę, 18 grudnia, zapraszamy na spotkanie wigilijne, które rozpocznie się o godz. 16.00 w kościele. Być może zaproszenie to wyda się niektórym z Was dość późne, ale sami wiecie, że długoterminowe planowanie jest w dzisiejszych warunkach utrudnione. Mimo tego chcemy spotkać się, podzielić opłatkiem utrzymując rozsądny dystans, złożyć życzenia. Zachęcamy wszystkich do współorganizacji spotkania. Parafia zapewnia barszcz i paszteciki, parafian prosimy o przyniesie ciast i innych słodkości. Przy tej także okazji możemy już wdrażać się w okazywanie paszportów covidowych.  
9. Zachęcamy do nabywania kartek świątecznych, które zostały wydrukowane dzięki osobistemu finansowemu zaangażowaniu pani Pauliny Osińskiej oraz Diakonii Warszawskiej.  Wyjściowa cena jednej kartki wynosi 5 zł, ale każda kwota ponadto będzie mile widziana, dochód bowiem będzie przeznaczony na zasilenie fundacji Ocalenie.
10. Zachęcamy również do nabywania świec świątecznych w ramach ekumenicznej akcji „Wigilijnego działa pomocy dzieciom”. Dochód jest przeznaczony na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji.
11. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 1065 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 12 grudnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.