18 grudzień 2021

4.    Niedziela w Adwencie
Ps. 102, 13-23        Iz 62, 1-5     Flp 4, 4-7         
Kazanie: Łk 1, 26-38

1. Nabożeństwo w Wigilię Bożego Narodzenia, piątek 24 grudnia, rozpocznie się o godz. 16.00, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Święto Bożego Narodzenia, w sobotę 25 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30, a nabożeństwo w II Dzień Świąt, niedzielę 26 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30. Nabożeństwa te poprowadzi ks. Michał Jabłoński.
2. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.  
3. W tym tygodniu spotkanie młodzieży odbędzie się wyjątkowo we wtorek, 21 grudnia, w parafii o godz. 18.30, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk. Będzie to ostatnie spotkanie przed Świętami. Spotkania ruszą ponownie 10 stycznia 2022 r.
4. Dzisiaj jest ostatni dzień zbiórki młodzieży na Fundację Ocalenie, ponieważ młodzież chciałaby już przekazać zebrane darowizny. Datki pieniężne można wpłacać przy wyjściu z Kościoła. Jeśli ktoś nie ma możliwości wpłacenia datku w budynku Kościoła, to zachęcamy do wpłat na konto parafialne a w tytule prosimy wpisać: „Młodzież zbiórka 2021”. Zebranych zostało do tej pory ponad 1500 zł.
5. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 5 stycznia 2022 r., o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne odbędzie się o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 8 stycznia 2022 r., o godz. 9.00.
7. Z radością informujemy, że dwoje naszych zborowników wybranych zostało 13 grudnia 2021 roku do władz warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Elżbieta Wojciechowska-Baran została członkiem Zarządu tego oddziału, a Tadeusz Kuśmierowski członkiem Komisji Rewizyjnej.
8. Ukazał się czwarty w tym roku numer kwartalnika 4/2021 „Jednota”. W numerze m.in.: rozmowy o ekumenizmie z nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej ks. superintendentem Andrzejem Malickim, a także z Haliną Bortnowską, Stanisławem Obirkiem i ks. Michałem Jabłońskim; artykuły o małżeństwie i rozwodzie w tradycji ewangelicko-reformowanej, o roli doświadczenia dialogu oraz o kryzysie migracyjnym; omówienie działalności wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego; wspomnienia ks. bp. Jana Niewieczerzała i ks. Witolda Benedyktowicza, a także ciąg dalszy refleksji nad Modlitwą Pańską, Dekalogiem i Katechizmem Genewskim Jana Kalwina. Zachęcamy do lektury. Kwartalnik można nabyć w kancelarii parafii.
9. Zachęcamy do nabywania kartek świątecznych, które zostały wydrukowane dzięki osobistemu finansowemu zaangażowaniu pani Pauliny Osińskiej oraz Diakonii Warszawskiej.  Wyjściowa cena jednej kartki wynosi 5 zł, ale każda kwota ponadto będzie mile widziana, dochód bowiem będzie przeznaczony na zasilenie fundacji Ocalenie.
10. Zachęcamy również do nabywania świec świątecznych w ramach ekumenicznej akcji „Wigilijnego działa pomocy dzieciom”. Dochód jest przeznaczony na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji.
11. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 415 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 19 grudnia 2021”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.