02 styczeń 2022

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Ps. 8, 2-10    Jk 4, 13-15     Łk 4, 22-32         
Kazanie: Kaz 2, 12-20

1. Nabożeństwo w Święto Epifanii, czwartek 6 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo w 1. Niedzielę po Epifanii, 9 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne, w niedzielę 9 stycznia, rozpocznie się o godz. 19.00.
2. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.  
3. Spotkanie młodzieży odbędzie się w poniedziałek, 10 stycznia, w parafii o godz. 18.30, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
4. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 5 stycznia 2022 r., o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne odbędzie się o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 15 stycznia 2022 r., o godz. 9.00.
6. Z radością informujemy, że zbiórka młodzieży dla Fundacji Ocalenie wyniosła 5161 zł. Pieniądze te jeszcze przed Świętami zostały przesłane na konto Fundacji.
7. Kolegium Kościelne informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku został zatrudniony nowy gospodarz domu parafialnego p. Marek Kundzicz. Pan Marek należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku, jest studentem teologii ewangelickiej i mieszka w parafialnym mieszkaniu służbowym. Pani Marzena Matejka jest nadal pracownicą socjalną diakonii warszawskiej.  
8. Kolekta z nabożeństw świątecznych wyniosła 1925 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 2 stycznia 2022”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.