08 styczeń 2022

1. Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego
Ps. 89, 2-5.27-30    Rz 12,1-8     Mt 3,13-17
Kazanie: Iz 42,1-9

1. Nabożeństwo w 2. Niedzielę po Epifanii, 16 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne poprowadzi kaznodzieja świecki Władysław Scholl. Rozpocznie się ono o godz. 19.00.
2. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po porannym nabożeństwie w kancelarii parafii.  
3. Spotkanie młodzieży odbędzie się w poniedziałek, 10 stycznia, w parafii o godz. 18.30, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
4. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 12 stycznia 2022 r., o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne odbędzie się o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 15 stycznia 2022 r., o godz. 9.00.
6. Informujemy, że w kancelarii parafialnej jest dostępny kalendarz ścienny na rok 2022 wydany przez diakonię parafialną. Można również kupić „Kalendarz Ewangelicki 2022”, książeczkę „Z Biblią na co dzień” oraz pięknie wydany reprint „Krakowskiego Katechizmu Mniejszego”. Również w kancelarii parafialnej można zapisać się na 2. Tom właśnie wydanej książki Jana Kalwina „Institutio…” – zostanie ona zakupiona hurtowo i będzie do odbioru w kancelarii. Zachęcamy do kupowania naszych wydawnictw.
7. Do odbioru i nabycia w kancelarii parafii jest JEDNOTA nr 4/2021. W numerze m.in.:
refleksje o kryzysie migracyjnym, rozmowy o ekumenizmie z nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej ks. sup. Andrzejem Malickim, a także z Haliną Bortnowską, Stanisławem Obirkiem i ks. Michałem Jabłońskim, artykuły nt. małżeństwa i rozwodu w tradycji ewangelicko-reformowanej, roli doświadczenia dialogu, tekst o Pawle Hulce-Laskowskim jako wychowawcy i znawcy kultury niemieckiej, wspomnienia o ks. Witoldzie Benedyktowiczu i ks. bp. Janie Niewieczerzale, refleksje nad Modlitwą Pańską, Dekalogiem i Katechizmem Genewskim Jana Kalwina
Przypominamy o wykupieniu prenumeraty naszego kwartalnika na bieżący rok. Można też zrobić komuś z naszych bliskich prezent w postaci zakupu dla niego prenumeraty, do czego gorąco zachęcamy.
8. Kolegium Kościelne informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku został zatrudniony nowy gospodarz domu parafialnego p. Marek Kundzicz. Pan Marek należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku, jest studentem teologii ewangelickiej i mieszka w parafialnym mieszkaniu służbowym. Pani Marzena Matejka jest nadal pracownicą socjalną diakonii warszawskiej.  
9. Kolekta z nabożeństwa kolekta w dniu 02.01.2022 wyniosła 930,00 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 9 stycznia 2022”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.