15 styczeń 2022

2. Niedziela po Epifanii
Ps. 105, 1-8    1 Kor 2, 1-10 J 2, 1-11         
Kazanie: 2 Mż 33, 18-23

Ze smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek, 11 stycznia 2022 r., w wieku 81 lat zmarł nasz współwyznawca, śp. prof. Ludwik Dobrzyński, fizyk, specjalista w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego i wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na organizm. Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się we wtorek, 18 stycznia o godz. 12.00 na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej 42. W modlitwie łączymy się z rodziną Zmarłego.

1. Nabożeństwo w 3. Niedzielę po Epifanii, 23 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.  
3. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.  
4. Spotkanie młodzieży odbędzie się w poniedziałek, 17 stycznia, w parafii o godz. 18.30, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
5. W dniach 18-25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są słowa: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2). Nabożeństwa odbywać się będą w kościołach zgromadzonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w kościołach rzymskokatolickich stolicy. Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele odbędzie się w środę, 19 stycznia o godz. 18.00 a kazanie wygłosi ks. Sebastian Madejski, wikariusz parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, jak również we wszystkich nabożeństwach ekumenicznych. Programy nabożeństw dostępne są w kościele, w holu parafii i na stronie internetowej i FB naszej parafii.
6. Nawiązując do zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 17 stycznia 2022 r. o godz. 17. 30, na którym prof. dr hab. Karol Karski wygłosi prelekcję „Z dziejów wspólnych modlitw o jedność”. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4. Spotkanie ma charakter otwarty.
7. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 19 stycznia 2022 r., o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne odbędzie się o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
8. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 22 stycznia 2022 r., o godz. 9.00.
9. Ukazał się czwarty w tym roku numer kwartalnika 4/2021 „Jednota”. W numerze m.in.: rozmowy o ekumenizmie z nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej ks. superintendentem Andrzejem Malickim, a także z Haliną Bortnowską, Stanisławem Obirkiem i ks. Michałem Jabłońskim; artykuły o małżeństwie i rozwodzie w tradycji ewangelicko-reformowanej, o roli doświadczenia dialogu oraz o kryzysie migracyjnym; omówienie działalności wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego; wspomnienia ks. bp. Jana Niewieczerzała i ks. Witolda Benedyktowicza, a także ciąg dalszy refleksji nad Modlitwą Pańską, Dekalogiem i Katechizmem Genewskim Jana Kalwina. Zachęcamy do lektury. Kwartalnik można nabyć w kancelarii parafii. Zachęcamy również do wykupienia rocznej prenumeraty naszego czasopisma na bieżący rok.
10. Informujemy, że w kancelarii parafialnej jest dostępny kalendarz ścienny na rok 2022 wydany przez diakonię parafialną. Można również kupić „Kalendarz Ewangelicki 2022”, książeczkę „Z Biblią na co dzień” oraz pięknie wydany reprint „Krakowskiego Katechizmu Mniejszego”. Również w kancelarii parafialnej można zapisać się na 2. Tom właśnie wydanej książki Jana Kalwina „Institutio…” – została ona zakupiona hurtowo i będzie do odbioru w kancelarii. Zachęcamy do kupowania naszych wydawnictw.
11. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 792 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 16 stycznia 2022”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.