22 styczeń 2022

3.    Niedziela po Epifanii
Ps. 86, 1-11    2 Kr 5, 1-3. 9-14     Rz 1, 13-17         
Kazanie: Łk 7, 35-50

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek, 20 stycznia 2022 r., w wieku 62 lat zmarła nasza parafianka, śp. Barbara Sadzyńska. Pani Basia była osobą ciepłą, uśmiechniętą, pomagającą i życzliwą każdemu napotkanemu człowiekowi, dla której nasza parafia stała się miejscem wytchnienia, spokoju i odpowiedzi na wiele ważnych pytań. O terminie pogrzebu poinformujemy później. W modlitwie łączymy się z rodziną Zmarłej.

W czwartek 20 stycznia minęło dziesięć lat od śmierci Doroty Niewieczerzał. Była ona od młodości aktywną uczestniczką życia zborowego naszej parafii oraz brała czynny udział w życiu całego naszego Kościoła.
Dorota Niewieczerzał ukończyła matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała też tytuł doktora i przez wiele lat pracowała jako wykładowca. Działalność zawodową łączyła z niezwykłą aktywnością na płaszczyźnie kościelnej. Aż do śmierci zasiadała w kilku gremiach naszego Kościoła, pełniąc w nich różne funkcje, między innymi jako Prezes Konsystorza. Wykazywała też niepospolity talent publicystyczny – po ks. Bogdanie Trandzie przejęła kolumnę „Co wy na to?" w czasopiśmie „Jednota". Dzieliła się tam swoimi przemyśleniami na temat bieżących wydarzeń kościelnych, ale także zjawisk i postaw spoza naszego kościoła.
Dorotę Niewieczerzał zapamiętaliśmy jako osobę o niezwykłej mądrości i kulturze osobistej, uśmiechniętą, pogodną i ciepłą. Przy całym swoim zaangażowaniu w sprawy zawodowe i życie kościelne, była jednocześnie wspaniałą córką, matką, babcią i żoną. Wspominają ją, pełni smutku i jednocześnie wdzięczni za daną im przez Pana Boga możliwość obcowania w przeszłości z tak wspaniałą osobą, synowie i brat z rodzinami, prosząc o wspólną modlitwę.

1. Nabożeństwo w Ostatnią Niedzielę po Epifanii, 30 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.  
3. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.  
4. Spotkanie młodzieży odbędzie się w poniedziałek, 24 stycznia, w parafii o godz. 18.30, które poprowadzi studentka teologii Zofia Niemczyk.
5. Jesteśmy w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są słowa: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2). Nabożeństwa odbywają się w Kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w kościołach rzymskokatolickich stolicy. Zapraszamy do udziału we wszystkich nabożeństwach ekumenicznych. Harmonogram nabożeństw dostępny jest w kościele, w holu budynku parafialnego oraz na stronie internetowej i FB naszej parafii.
6. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 26 stycznia 2022 r., o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne odbędzie się o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
7. Zajęcia przedkonfirmacyjne rozpoczną się w sobotę, 29 stycznia 2022 r., o godz. 9.00.
8. Informujemy, że w kancelarii parafialnej jest dostępny kalendarz ścienny na rok 2022 wydany przez diakonię parafialną. Można również kupić „Kalendarz Ewangelicki 2022”, książeczkę „Z Biblią na co dzień” oraz pięknie wydany reprint „Krakowskiego Katechizmu Mniejszego”.
9. Również w kancelarii parafialnej można zapisać się na 2. tom właśnie wydanej w języku polskim książki Jana Kalwina „Institutio…” – została ona zakupiona hurtowo i będzie do odbioru w kancelarii.
10. Przypominamy, że w kancelarii parafialnej jest do nabycia ostatni numer „Jednoty”. Zachęcamy też do wykupienia rocznej prenumeraty naszego czasopisma na bieżący rok.
11. Na prośbę naszej bratniej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie informujemy, że poszukuje ona osoby na stanowisko kościelnego i gospodarza domu parafialnego. Wszelkie informacje dotyczące tej oferty dostępne są w tamtejszej kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania (pn 15:00-18:00, wt-śr 14:30-18:00, cz-pt 10:00-13:00, n 9:30-13:00).
12. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 624 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 23 stycznia 2022”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.