29 styczeń 2022

4    .Ostatnia niedziela po Epifanii
Ps. 97        2Kor 4,6-10         Mt 17,1-9
Kazanie: Wj 34,29-35

Zawiadamiamy, że we wtorek, 1 lutego, odbędzie się pogrzeb naszej parafianki, śp. Barbary Sadzyńskiej. Nabożeństwo w naszym kościele rozpocznie się o godz. 12:30, a po nim nastąpi odprowadzenie do grobu na Starych Powązkach.
Zmarła 20 stycznia 2022 r. pani Basia była osobą ciepłą, uśmiechniętą, pomagającą i życzliwą każdemu napotkanemu człowiekowi, dla której nasza parafia stała się miejscem wytchnienia, spokoju i odpowiedzi na wiele ważnych pytań. W modlitwie łączymy się z rodziną Zmarłej.

+ + +

W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy zmarłego 25 stycznia 2021 r. prof. Jarosława Świderskiego. Był bratem w wierze, ewangelikiem reformowanym z krwi i kości, świadomym swej tożsamości i wciąż pozwalającym się reformować Pismem i Duchem. Był przyjacielem, mentorem, nauczycielem, dla coraz mniej licznych kolegą z obozów młodzieży ewangelickiej, mędrcem, instancją, do której można było się odwołać i poszukać rady.
Był człowiekiem wiedzy, profesorem doktorem habilitowanym elektroniki, wieloletnim pracownikiem Instytutu Technologii Elektronowej, który wniósł wybitny wkład w rozwój nauki przemysłowej i polskiego przemysłu.
I jednocześnie był człowiekiem wiary, której owocem była miłość do Kościoła ewangelicko-reformowanego, zboru warszawskiego i praca w tych społecznościach. Służył jako członek Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej, Prezes Konsystorza Kościoła, Prezes Synodu. Był współzałożycielem Forum Inteligencji Ewangelickiej, potem Forum Ewangelickiego.
W parafii warszawskiej organizował comiesięczny cykl „Kręgu dyskusyjnego”, przez ostatnie lata zamieszczał w JEDNOCIE refleksje zatytułowane „Co wy na to?”.
Wiedza Pana Profesora, rozległa i wielowątkowa, nigdy nie stała na drodze wiary czy w sprzeczności z nią. Wręcz przeciwnie, tak jak skrupulatnie i dokładnie, w sposób klarowny i zrozumiały podchodził do swej pracy i o niej opowiadał, tak i w podobnie podchodził do treści Biblii. Kochał Kresy, z których pochodził i z których po wojnie trafił do Warszawy. Potrafił zajmująco i barwnie opowiadać o tamtych miejscach i czasach, o warunkach, w jakich przychodziło żyć i wyznawać swą wiarę ewangelikom reformowanym.
Dla wielu był przykładem wiary, kultury prowadzenia dyskusji, niezwykłej uprzejmości w stosunku do kobiet, szacunku dla starszych i otwartości dla młodszych.
Podczas obrad Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP czy Ogólnych Zgromadzeń Zboru warszawskiego jego głos był niezwykle ważny. Zawsze wypowiadał się w sposób wyważony, spokojny i jasny – i choć pełen emocji i zaangażowania, to nigdy nie pozwalał na to, by emocje wzięły górę nad merytorycznością wypowiedzi.
Był człowiekiem przejawiającym ogromny szacunek do prawa, przepisów i regulacji umożliwiających prawidłowe istnienie parafii i Kościoła. Sam brał udział w tworzeniu Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Jednocześnie nie zamykał się w paragrafach, a przepisy prawa nie stały przed wymaganiami wiary. Był przekonany, że tym, kto panuje i określa Kościół i pojedynczego człowieka jest Duch pełen miłości.
Ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem dopełniającym obraz Pana Profesora, jest jego Rodzina: żona Blanka, z którą spędził 60 szczęśliwych lat, oraz dwaj synowie.
Dziś wspominamy Jarosława Świderskiego wraz z Jego najbliższymi i całą rodziną zborową.

+ + +

Również w pierwszą rocznicę śmierci wspominamy naszą parafiankę Grażynę Matyszkiewicz, która zmarła 27 stycznia 2021 r.
Urodziła się 5 października 1949 r. w Inowrocławiu. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była wybitną specjalistką z zakresu wymowy i dykcji. W latach 1979–2002 wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (PWST), w latach 1990–1991 i 1993–1996 była prodziekanem, a w roku 1991 i od 1996 do 2002 r. – prorektorem tej uczelni.  
W latach 1995–2005 kierowała Podyplomowym Studium Wymowy. „Uczyła studentów miłości do słów, dbałości o nie, pokory wobec nich i umiejętności dostrzegania ich kolorów” – napisano o Niej w krótkim wspomnieniu na stronie internetowej PWST.
Po zamknięciu działalności Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków, którym kierowała Irena Scholl, Grażyna Matyszkiewicz została przewodniczącą nowo powołanego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie jako agendy parafii. Zapraszała ludzi kultury do udziału w dorocznych listopadowych kwestach, podczas których zbierano środki na ratowanie zabytków cmentarza. W 2018 r. zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Komitetu.
Dla parafian była wzorem przyzwoitości, siły charakteru, pogody ducha, życzliwości i ludzkiego ciepła. Grażyna kochała słowo, słowa, była niesamowicie wyczulona na zły akcent, niechlujność wypowiedzi, fałszywy ton. Rozdawała ciepło, mądrość, na wyciągniętej dłoni podawała serce nie oczekując nic w zamian.
Bardzo kochała swoją rodzinę: męża Andrzeja, syna, wnuczki.
Dziś wspominamy ją wraz z Jej najbliższymi.

*****

1. Nabożeństwo w 4. Niedzielę przed Postem, 6 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Jutrzejsze spotkanie młodzieży, z powodu wielu zakażeń Covid-19, odbędzie się zdalnie na platformie ZOOM. W sprawie linku do spotkania prosimy kontaktować się przez Facebooka z prowadzącą – Zofią Niemczyk.
3. Lekcje Szkoły Niedzielnej zostaną wznowione po feriach.  
4. Przypominamy o dyżurze członków Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej po nabożeństwie w kancelarii parafii.  
5. Najbliższe studium biblijne odbędzie się w środę, 2 lutego, o godz. 18.00 a zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne odbędą się o godz. 19.00. Zajęcia odbywać się będą w budynku parafii i jednocześnie poprzez Skype.
6. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 19 lutego, o godz. 9.00.
7. Informujemy, że w kancelarii parafialnej jest dostępny kalendarz ścienny na rok 2022 wydany przez naszą diakonię parafialną. Można również kupić „Kalendarz Ewangelicki 2022”, książeczkę „Z Biblią na co dzień” oraz reprint „Krakowskiego Katechizmu Mniejszego”.
8. Również w kancelarii parafialnej można zapisać się na 2. tom właśnie wydanej w języku polskim książki Jana Kalwina „Institutio…” – została ona zakupiona hurtowo i będzie do odbioru w kancelarii.
9. Przypominamy, że w kancelarii parafialnej jest do nabycia ostatni numer „Jednoty”. Zachęcamy też do wykupienia rocznej prenumeraty naszego czasopisma na bieżący rok.
10. Kolekta z poprzedniego nabożeństwa wyniosła 655 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 30 stycznia 2022”.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.