21 styczeń 2023

3. Niedziela po Epifanii  
Ps 86, 1-2.5-11    2 Krl 5, 1-14        Mt 8, 5-13
Kaz. Rz 1, 13-17

1. Nabożeństwo w Ostatnią Niedzielę po Epifanii, 29 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzą je ks. Michał Jabłoński i ks. Halina Radacz, która wygłosi kazanie.
2. Nabożeństwo ekumeniczne z okazji 450. rocznicy Konfederacji Warszawskiej odbędzie się w sobotę, 28 stycznia, o godz. 16.00 w kościele Świętej Trójcy na placu Małachowskiego w Warszawie.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Diakonia dyżurować będzie w środę, 25 stycznia, w godz. 10.00-12.00.
5. Kolejne spotkanie z cyklu „Południe z Biblią", z powodu nieobecności obydwu duchownych, odbędzie się w środę, 1 lutego, o godz. 12.00 w parafii, w sali konferencyjnej na parterze.
6. Również w środę, 1 lutego, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00, a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Zajęcia te odbywać się będą w sali parafialnej i przez platformę Skype. Medytacje chrześcijańskie odbędą się w najbliższą środę, 25 stycznia, o godz. 19.00.
7. Następne zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 28 stycznia, o godz. 10.30 w parafii.
8. Staraniem Diakonii warszawskiej wydany został kalendarz ścienny na 2023 rok i zaprojektowane zostały kubki ceramiczne z logo parafii. Cena kalendarza wynosi 25 zł a kubka 35 zł. Nabyć je można w kancelarii parafii. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc bliźnim.
9. Do nabycia w kancelarii parafialnej jest „Kalendarz Ewangelicki 2023” w cenie 39 zł i książeczka „Z Biblią na co dzień” – w cenie 19 zł.
10. W kancelarii parafialnej można nabyć książkę „Zwykli i niezwykli – wywiad rzeka ze Stefanem Sękowskim” autorstwa Stanisława Maliszewskiego. To wywiad przeprowadzony z mężem naszej parafianki, Aleksandry Sekowskiej, Stefanem Sękowskim. Cena książki wynosi 30 zł.
11. Zapraszamy do odnowienia prenumeraty na ten rok naszego kwartalnika „Jednota”.  
12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa niedzielnego wyniosła 825 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 22.01.2023”.
13. Stan Fundusz Ukraina wynosi: do tej pory wpłacono 68.363,13 zł. + 235,00 EUR, wykorzystano 59.738,83 zł. Pozostało 8.624,30 zł.+ 235 EUR.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.