03 sierpień 2019

7. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 107, 1-9 2 Mż 16, 2-3.11-18 Dz 2, 41-47
Kaz. J 6, 30-35

Wspominamy dzisiaj – w pierwszą rocznicę śmierci – śp. Henryka Lehra, zmarłego
1 sierpnia 2018 r. w wieku 84 lat. Wspominamy człowieka prawego, uczciwego, kochającego swoich bliskich i nie odmawiającego nigdy pomocy innym, cieszącego się całym stworzeniem. We wspomnieniu łączymy się z Jego bliskimi – żoną, córką, siostrą, wnukiem i prawnukami.

 1. Nabożeństwo w niedzielę, 11 sierpnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. W czasie nabożeństwa będziemy świadkami chrztu Daniela Arkadiusza Barnwella, syna Aarona i Agnieszki z d. Zając.
2. Nabożeństwo wieczorne w przyszłą niedzielę, 11 sierpnia, odbędzie się o godz. 19.00.
3. Apelujemy o zgłaszanie się na dyżury przy niedzielnej herbatce!
4. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 502 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.