24 sierpień 2019

10. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 122 2 Mż 19,1-6 Rz 11,25-32
Kaz. Mk 12,28-34

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 1 września, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. W niedzielę, 1 września, odbędzie się po nabożeństwie spotkanie rodziców uczniów Szkoły Niedzielnej z kierowniczką zajęć w sali katechetycznej. Również 1 września po nabożeństwie odbędzie się spotkanie grupy konfirmacyjnej z proboszczem.
3. Dziś wieczorem o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert  z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Wacław Golonka. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Zapraszamy wszystkich do ewangelicko-augsburskiego Kościoła Św. Trójcy przy placu Małachowskiego na wspólne nabożeństwo ekumeniczne w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia, o godz. 15.00.
5. Prosimy parafian o zgłaszanie się na dyżury przy niedzielnej herbatce!
6. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 407 zł.

 

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

 

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.