21 wrzesień 2019

14. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 146    1 Mż 28,10-22     Rz 8, 14-17  
Kaz.: Łk 17,7-10
1. Nabożeństwo w niedzielę, 29 września, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzą je ks. bp Marek Izdebski i ks. Michał Jabłoński. W trakcie nabożeństwa zostanie wprowadzony w służbę kaznodziei świeckiego Władysław Scholl, który wygłosi kazanie. Nabożeństwo będzie nagrywane do radia.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem. 
3. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych, a wystąpi Ulfert Smidt z Niemiec. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Próby naszego Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00. Chór zaprasza chętnych do wspólnego śpiewania!
5. Spotkanie medytacyjne w środę, 25 września, jest odwołane.
6. W czwartek, 26 września, o godz. 16.30 Diakonia zaprasza na spotkanie czterech ewangelickich parafii warszawskich, na którym prelekcję o nieszczęśliwych kobietach w Biblii wygłosi diakon Małgorzata Gaś.
7. W ramach cyklu „Niedziela rano” zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, 29 września, o godz. 9.00 w naszej parafii w sali konferencyjnej na parterze. O medytacji chrześcijańskiej będzie z nami rozmawiał Zbigniew Skierski.
8. Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w XXIII Forum Ewangelickim, które odbędzie się w dniach 27-29 września 2019 r. w Łodzi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. W Forum wezmą udział: Anna Nasiłowska, ks. prof. Bogusław Milerski, ks. prof. Alfred Wierzbicki, red. Adam Szostkiewicz, ks. prof. Marek Uglorz, red. Renata Kim.
9. W środę, 2 października, wznowione zostają po przerwie wakacyjnej: studium biblijne  o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Wszystkich chętnych – osoby spoza Kościoła i naszych współwyznawców – zapraszamy!
10. Komitet Ochrony Zabytków cmentarza i Kolegium Kościelne zapraszają do udziału w akcji porządkowania terenu naszego cmentarza przy ul. Żytniej 42 w sobotę, 5 października, od godz. 11.00. Wolontariuszy prosimy o wpisywanie się na listę w kancelarii parafii.
11. W niedzielę, 6 października, odbędzie się w czasie nabożeństwa uroczystość wręczenia nagród im. ks. bpa Jana Niewieczerzała osobom zasłużonym w pracy diakonijnej. Tegorocznymi laureatami są: śp. Emilia Komicz z Żychlina, Elżbieta Smolarska z Pstrążnej i Blanka i Jarosław Świderscy z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na uroczystość!
12. Zapraszamy wszystkich na herbatkę po nabożeństwie w sali parafialnej.
13. Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszom, którzy wzięli udział w czyszczeniu żyrandoli w kościele i w organizacji wczorajszej „Nocy Świątyń”!
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 520 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.
Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.