28 wrzesień 2019

15. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 145,1-9 Jr 1, 4-9 Mt 9, 35-38

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Dziękczynne Święto Żniw, 6 października, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa odbędzie się uroczystość wręczenia nagród im. ks. bpa Jana Niewieczerzała osobom zasłużonym w pracy diakonijnej. Tegorocznymi laureatami są: śp. Emilia Komicz z Żychlina, Elżbieta Smolarska z Pstrążnej i Blanka i Jarosław Świderscy z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na uroczystość!
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Próby naszego Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00. Chór zaprasza chętnych do wspólnego śpiewania!
4. W środę, 2 października, wznowione zostają po przerwie wakacyjnej: studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Wszystkich chętnych – osoby spoza Kościoła i naszych współwyznawców – zapraszamy! Spotkanie medytacyjne odbywa się również w środę, o godz. 19.00.
5. Komitet Ochrony Zabytków cmentarza i Kolegium Kościelne zapraszają do udziału w akcji porządkowania terenu naszego cmentarza przy ul. Żytniej 42 w sobotę,
5 października, od godz. 11.00. Prosimy chętnych o wpisywanie się na listę w kancelarii parafii albo zgłoszenia telefoniczne.
6. Ukazał się trzeci w tym roku numer kwartalnika „Jednota”, a w nim m.in.: artykuły o działalności Ulryka Zwingliego w Konfederacji Szwajcarskiej, jego żonie Annie, ekumenicznym wymiarze konfesji kościelnych, postawie Karla Bartha wobec narodowego socjalizmu, Katechizmie Genewskim Jana Kalwina czy inspiracjach antycznych w myśli Mikołaja Reja. Zachęcamy do lektury. Kwartalnik można nabyć w kancelarii parafii.
7. Zapraszamy wszystkich na herbatkę po nabożeństwie w sali parafialnej.
8. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 630 zł.

 Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.