05 październik 2019

16. Niedziela po Trójcy Świętej --- Dziękczynne Święto Żniw
Ps 104,10-15.27-30 2 Kor 9, 6-15 Łk 10, 25-37
Kaz: Iz 58, 7-12

Wspominamy dzisiaj Monikę Żeromską, urodzoną w 1916 r. we Florencji, córkę Anny i Stefana, zmarłą 5 października 2001 roku w Warszawie i pochowaną na stołecznym cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Wysłuchajmy fragmentu wspomnienia poetki Julii Hartwig, opublikowanego w „Tygodniku Powszechnym” w październiku 2001 roku, po śmierci Moniki. „Być córką Stefana Żeromskiego, znaczyło w Polsce nie mniej niż tytuł książęcy. I myślę, że gdyby nawet nazwisko to odziedziczyła istota najskromniej wyposażona przez los w przymioty ciała i ducha, już sam fakt noszenia go przydałby dostatecznego blasku jej istnieniu. A co dopiero mówić o Monice Żeromskiej, osobie obdarzonej nie tylko talentem malarskim, ale też niezwykłą i bardzo oryginalną urodą, żywym temperamentem, dowcipem i fantazją (…), wyposażonej we wspaniały dar gawędziarski, co znalazło wyraz nie tylko w rozmowach, ale także we wspomnieniach, opublikowanych w latach 90. przez wydawnictwo Czytelnik.”
W osiemnastą rocznicę śmierci łączymy się w naszym wspomnieniu z Jej bliskimi, dziękując Bogu za Jej życie i wszystko, czego Bóg dokonał przez Nią i dla Niej.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 13 października, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne odbędzie się za tydzień o godz. 19.00.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. W poniedziałek, 7 października, w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej, odbędzie się o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosi kaznodzieja świecki Władysław Scholl.
4. Próby naszego Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
5. W środę, 9 października, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Spotkanie medytacyjne odbywa się również w środę, o godz. 19.00.
6. Młodzież przedkonfirmacyjna spotka się na zajęciach w niedzielę, 13 października, o godz. 13.00.
7. Za tydzień, 13 października, o godz. 12.00, spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary” poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska. Tematem będzie „Modlitwa Pańska – znana, ale czy rozumiana?” Zapraszamy!
8. W pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 organizujemy w parafii cykl spotkań prowadzonych przez proboszcza o tytule: „Biblia – życie i trudne pytania”. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 października, o godz. 18.00.
9. Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie zaprasza w dniach 19-20 października na uroczystości z okazji 20-lecia otwarcia kościoła i Ośrodka OPIRO w Bełchatowie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. W niedzielę, 27 października, odbędzie się po nabożeństwie przedsynodalne zebranie delegatów na Synod. Prosimy o obecność!
11. Ukazał się trzeci w tym roku numer kwartalnika „Jednota”, a w nim m.in.: artykuły o działalności Ulryka Zwingliego, jego żonie Annie, ekumenicznym wymiarze konfesji kościelnych, postawie Karla Bartha wobec narodowego socjalizmu, Katechizmie Genewskim Jana Kalwina czy inspiracjach antycznych w myśli Mikołaja Reja. Zachęcamy do lektury. Kwartalnik można nabyć w kancelarii parafii.
12. W dniach 1-3 listopada odbędzie się coroczna kwesta na ratowanie zabytków naszego cmentarza. Prosimy i zachęcamy do wpisywania się na listę dyżurów w kancelarii parafii. Zgłaszać się można też telefonicznie.
13. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę i poczęstunek w sali parafialnej.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 929 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.