27 październik 2019

19. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 32, 1-5.10.11 Jk 5, 13-16 J 5, 1-16
Kaz.: Iz 38, 9-20

Za trzy dni – 30 października – mija pierwsza rocznica śmierci śp. Danuty Dunin-Wąsowicz z domu Pośpiech. Urodziła się w Warszawie w 1930 roku, w rodzinie ewangelickiej, z Józefa i Stanisławy Pośpiechów. Rodzina ta mieszkała w domu parafialnym, tu obok kościoła. Danusia nie brała czynnego udziału w powstaniu 44 roku, chociaż była członkiem Szarych Szeregów. Ale adres zbiórki, gdzie miała się zgłosić 1 sierpnia okazał się nieaktualny, a późniejsze próby dotarcia do swoich były już niemożliwe. Gdy tereny wokół kościoła zajęte zostały przez Niemców, cała rodzina Pośpiechów i innych lokatorów tego domu zostały wypędzone do Pruszkowa, skąd Danka wraz z matką trafiły do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po zakończeniu wojny Danuta – po zdaniu matury – studiowała na wydziale dziennikarstwa UW. W 1951 roku wyszła za mąż za Marka Dunin-Wąsowicza, biorąc ślub tu, w tym kościele. Danuta przez całe swoje życie była wierna Kościołowi ewangelicko-reformowanemu, a przez lata była zaangażowana w działalność Komitetu Opieki nad Zabytkami cmentarza ewangelicko-reformowanego przy Żytniej, na którym jest pochowana.
Danusię – kochającą Żonę, Matkę, Babcię i Prababcię – wspomina mąż wraz z rodziną, przyjaciółmi i całym zborem.

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 3 listopada, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Po nabożeństwie, o godz. 12.00, zapraszamy na spotkanie osoby wybierające się na wycieczkę do Izraela w 2020 roku, a o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie delegatów na Synod.
2. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych, a wystąpi Ralf Borghoff z Niemiec. Wstęp wolny, zapraszamy!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. W środę, 30 października, o godz.18.00 odbędzie się w sali zborowej spotkanie na temat Pamiątki Reformacji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Spotkanie medytacyjne również w środę o godz. 19.00.
5. Próby naszego Chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
6. Parafia warszawska – jak co roku – bierze udział w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”, polegającej na przekazywaniu paczek z prezentami dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii i dla dzieci uchodźców. Instrukcja przygotowania paczki znajduje się w ulotkach na tablicy ogłoszeń. Przy przekazaniu paczki należy wpłacić w parafii 10 zł na koszty organizacji akcji i transportu. Termin dostarczania paczek upływa 30 października br. Zachęcamy do udziału w akcji!
7. W czwartek, 31 października, o godz. 18.00, w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Trójcy, odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne z okazji Pamiątki Reformacji. Zapraszamy!
8. Przypominamy, że w czwartek 31 października, kancelaria parafii jest nieczynna.
9. W dniach 1-3 listopada odbędzie się coroczna kwesta na ratowanie zabytków naszego cmentarza. Prosimy o wpisywanie się na listę kwestujących w kancelarii parafii. Dyżury są jednogodzinne, potem można napić się herbaty. Zgłaszać się można również telefonicznie.
10. Koreański Kościół w Warszawie zaprasza na noc z muzyką saksofonową w sobotę, 2 listopada, o godz. 19.30 przy ul. Farbiarskiej 63D. Koncert połączony będzie z wykładem ewangelizacyjnym pastora Heejung Parka z Seulu. Zapraszamy!
11. W poniedziałek, 4 listopada, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosi prof. Michał Klinger z Kościoła prawosławnego. Zapraszamy!
12. 6 listopada odbędzie się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej konferencja naukowa „Ulryk Zwingli – 500 lat Reformacji w Zurychu”. Więcej informacji na plakacie.
13. Zapraszamy na spotkanie pt. „Jak być rodzicem dziecka LGBT”, które odbędzie się w naszym kościele, 8 listopada, o godz. 18.00. W programie pokaz filmu „Moje jest inne” i spotkanie z gośćmi – Danutą Zarzeczną i Markiem Błaszczykiem. Zapraszamy!
14. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę w sali parafialnej.
15. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 817 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.