09 listopad 2019

21. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 90 Mi 4, 1-7b Rz 8, 18-25
Kaz.: Łk 6, 27-38

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 30 października br. zmarł w wieku 84 lat śp. Tadeusz Jeske. Pogrzeb zmarłego odbędzie się w czwartek, 14 listopada, o godz. 14.00 na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej 42.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 17 listopada, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne odbędzie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
2. Po dzisiejszym nabożeństwie odbędzie się spotkanie poświęcone wyprawie naszych parafian na Madagaskar, które poprowadzą ks. Roman Lipiński i p. Ewa Scholl. Zapraszamy!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. W środę, 13 listopada, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00, zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 i spotkanie medytacyjne – o godz. 19.00.
5. Próby naszego chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
6. W sobotę, 16 listopada, odbędzie się w naszej parafii jesienna sesja Synodu, rozpoczynająca się nabożeństwem w kościele o godz. 9.30. W czasie obrad czytany będzie m.in. projekt zmian do Prawa wewnętrznego KER. Zespół warszawskich parafian i delegatów opracował uwagi do tego projektu, które zostały złożone na ręce władz Kościoła i przesłane do wszystkich parafii. Osoby zainteresowane uwagami mogą otrzymać wydruk w kancelarii parafii bądź wpisać się na listę chętnych do otrzymania uwag pocztą elektroniczną. Przypominamy, że każdy parafianin ma prawo udziału w Synodzie z głosem doradczym. Zachęcamy do udziału!
7. W piątek, 22 listopada, o godz. 18.00, odbędzie się w naszym kościele spotkanie na temat recepcji buddyzmu na Zachodzie – chrześcijaństwo a buddyzm. W panelu dyskusyjnym będą uczestniczyć: prof. Stanisław Obirek, red. Adam Szostkiewicz, Manuela Gretkowska, a poprowadzi je prof. Irena Pańków. Zapraszamy serdecznie!
8. Komisja Kobiet PRE i Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy zapraszają na Ogólnopolską Ekumeniczną Konferencję Kobiet, która odbędzie się w sobotę, 23 listopada, w godzinach 8.30-17.30 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Cyryla i Metodego 4 w Warszawie. Więcej szczegółów na tablicy ogłoszeń.
9. W niedzielę, 24 listopada, po nabożeństwie, o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary”, które poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska. Tematem będzie „Modlitwa Pańska – znana, ale czy rozumiana?” Zapraszamy!
10. Kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych odbędzie się w naszym kościele w niedzielę, 24 listopada, o godz. 19.00. Wystąpi Dariusz Bąkowski-Kois. Wstęp wolny, zapraszamy!
11. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 30 listopada, na godz. 10.30, jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru. Zawiadomienia zostały rozesłane. W kancelarii udostępnione są sprawozdania z pracy dwóch agend parafialnych i protokół z ostatniego zebrania. Przypominamy o obowiązku opłacania składek parafialnych, upoważniającym do udziału w głosowaniach.
12. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę w sali parafialnej.
13. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 584 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych
z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.