23 listopad 2019

Ostatnia niedziela roku kościelnego – Niedziela Wieczności
Ps 126 Iz 65, 17-24 Mt 25,1-13
Kaz.: Ap 21, 10-11a.22-27

Zawiadamiamy, że pogrzeb śp. Marianny Góral, Mamy ks. Krzysztofa Michałek-Górala, odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada, o godz. 13.00 na Cmentarzu Północnym (tzw. na Wólce) przy ul. Wóycickiego 14. Miejsce zbiórki przy bramie głównej cmentarza o godz. 13.00.

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, w Pierwszą Niedzielę Adwentu, 1 grudnia, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzą je ks. Michał Jabłoński i ks. David Brown z Kościoła anglikańskiego, który wygłosi kazanie.
2. Po dzisiejszym nabożeństwie, o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary”, które poprowadzi kaznodziejka świecka Marta Borkowska. Tematem będzie „Modlitwa Pańska – znana, ale czy rozumiana?” Zapraszamy!
3. Kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych odbędzie się w naszym kościele dzisiaj, o godz. 19.00. Wystąpi Dariusz Bąkowski-Kois. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się dzisiaj o godz. 12.00.
6. W środę, 27 listopada, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00, zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 i spotkanie medytacyjne – o godz. 19.00.
7. Próby naszego chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
8. W sobotę, 30 listopada, o godz. 10.30 rozpocznie się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru. W kancelarii są do wglądu sprawozdania z pracy agend parafialnych oraz protokół z ostatniego zebrania. Przypominamy o obowiązku opłacania składek parafialnych, upoważniającym do udziału w głosowaniach.
9. W przyszłą niedzielę, 1 grudnia, odbędzie się po nabożeństwie coroczna loteria diakonijna. Zapraszamy do uczestnictwa!
10. Z okazji Światowego Dnia Chóralnego i wspomnienia Św. Cecylii – patronki muzyków, zapraszamy na koncert pt.: „Rozkołysz pieśnią świat”. Wykonawcami będą Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów i Chór LutoSingers pod kierunkiem Katarzyny M. Bonieckiej. Koncert odbędzie się w naszym kościele w niedzielę, 1 grudnia, o godz. 17.00. W programie pieśni kompozytorów angielskich. Wstęp wolny. Zapraszamy!
11. Tegoroczna kwesta przeprowadzona na naszym cmentarzu wyniosła ponad 21 tysięcy zł. Kwestarzom, darczyńcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy!
12. W kancelarii jest dostępna lista dla chętnych do złożenia ofiary na paczki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Niedzielnej. Można też dofinansować zakup choinek na Święta – skrzynka na datki jest wystawiona w kancelarii.
13. Po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę w sali parafialnej.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 652 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.