Michał Markuszewski – w 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w klasie organów prof. Joachima Grubicha, a także (w 2005 roku) w klasie fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda.W 2007 roku ukończył studia (specjalizacja - improwizacja organowa) na Universität der Künste w Berlinie w klasie prof. Wolfganga Seifena. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w klasie mistrzowskiej prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu.

Do jego największych osiągnięć należą: II nagroda w konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy (1998), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) i wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha oraz nagroda prezydenta miasta Gdańsk, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Zürychu-Wiedikon (2007).

W 2007 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Wystąpił z ponad 400 recitalami na kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach w Polsce, na Litwie, Słowacji, Ukrainie, Wyspach Alandzkich, w Czechach, Hiszpanii, Holandii, Luxembourgu, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz ponad 200 miastach w Niemczech. Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach pod kierunkiem takich mistrzów jak: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge. Współpracował z wieloma wybitnymi solistami, Polskim Chórem Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis”, chórem „Camerata Varsovia”, orkiestrą Camerata Janáček, orkiestrą Collegium instrumentale Bochum, orkiestrą Jeunesses Musicales.

Dokonał również wielu nagrań płytowych (Organum Classics, Label Harp, DUX). Jego płyta nagrana na zabytkowych organach Kościoła Reformowanego w Warszawie (DUX 0707) nominowana była w dwóch kategoriach do nagrody FRYDERYK. Nagrywał również dla radia oraz telewizji.Artysta ma na swoim koncie prawykonania współczesnej polskiej muzyki organowej, a także organowo-kameralnej.Michał Markuszewki zajmuje się również problemami ochrony zabytkowych organów.

Jest członkiem „Stowarzyszenia na rzecz badań i utrzymania śląskich organów ”VEESO oraz od 2001 członkiem niemieckiego „Towarzystwa przyjaciół organów” GdO. Wykonał ponad 350 dokumentacji zabytkowych polskich organów. Uczestniczył również w wielu projektach restauracji zabytkowych organów, jak również był konsultantem przy budowie nowych instrumentów. Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem w latach 2004-2008 odrestaurowano zabytkowe organy (firmy Schlag und Söhne z 1900 roku) w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, gdzie od 2004 roku pełni funkcję organisty. Od kilku lat zajmuję się działalnością managerską i animacją kulturalną. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym międzynarodowego cyklu koncertów organowych na zabytkowych organach firmy Schlag und Söhne z 1900 roku w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.

Od 2012 wykłada improwizację organową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.