25 maj 2018

Przetwarzanie danych osobowych w zasobach strony internetowej Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie następuje na zasadach określonych w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2018 r.

Tekst regulaminu

Kontakt do administratora danych osobowych w zasobach strony internetowej: ado(at)reformowani.org.pl

Organ nadzoru:
Piotr Topolski, Kurator Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, al. Solidarności 76A, 00-145 Warszawa