03 styczeń 2017

konfirmacja-1964

Konfirmowali: ks. sup. Jan Niewieczerzał i ks. Bogdan Tranda