26 luty 2017

konfirmacja-1956

Celebrują ks. Jan Niewieczerzał i ks. Bogdan Tranda.