20 marzec 2017

konf-13-1986

Konfirmował ks. Bogdan Tranda i ks. Ulrich Müller z parafii ref. W Bernie Münster