24 kwiecień 2017

konfirmacja-30-05-2004

Konfirmowali: ks. bp. Zdzisław Tranda, ks. Lech Tranda, pani pastor Mariette Brekelmans z Holandii.