15 maj 2017

 konfirmacja-1944

5 dziewcząt i 5 chłopców na stopniach kościoła.
Konfirmował ks. sup. S. Skierski.