Ułatwienia dostępu

Wydarzenia
NABOŻEŃSTWA LIVE
Nabożeństwa nadawane są w każdą
niedzielę w godzinach: 10:30 - 12:00
WIECZORY Z BIBLIĄ
Cykl rozważań prowadzonych
przez ks. Michała Jabłońskiego
KONCERTY ORGANOWE
Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych
organizowany przez prof. M. Markuszewskiego
DZIAŁALNOŚĆ
W domu zborowym odbywają się zebrania
różnych organów oraz cykliczne spotkania.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.